Fokker advertenties

J.D. van Doorn
fokker van Italiaanse Meeuwen in de kleuren blauw, blauwgekrast, roodzilver, roodgekrast, ijskleur, geelzilver, geelgekrast

Postbus 253
4330 AG Middelburg
0118-636309
jdvandoorn@zeelandnet.nl
  J. Jacobs
Europees kampioen Satinetten 1999-2000-2003

Zonneken 10
B9100 St. Niklaas, BelgiŽ
0032-3-7777561
 
     
L. Kerkhofs
fokker van Satinetten en Blondinetten van prima kwaliteit

Maastrichtersteenweg 234
B-3770 Riemst, BelgiŽ
tel. 0032-12-455075
kerkhofs.honinx@gmail.com
  Huub Mertens
Fokt Satinetten met spiegelstaart van prima kwaliteit

Kempenweg 19
6125 AA Obbicht
046-4855196
mertens3@home.nl
     
J. Oord
fokker van Oudoosterse Meeuwtjes Satinet in de kleurslagen blauw witgeband, bruinzilver witgeband en kaki

Verzetslaan 29
8454 KK Mildam
0513-681568
p.poel4@kpnplanet.nl
  Comb. J. en R. Voncken
fokkers van Italiaanse Meeuwen in de kleuren ijskleur, geelzilvergeband, geelzilvergekrast

Elkenraderweg 9
6321 BK Wijlre
043-4503189
     
G. de Vries Jr.
fokt sinds 1954 Oosterse Meeuwen en sinds 1994 Oudduitse Meeuwen

Goutumerdijk 20
9084 AE Goutum
058-2883391
  Theo Werkhoven
fokker van Satinetten

Hoog Geldrop 120
5663 BH Geldrop
040-2851709
werkit@onsbrabantnet.nl
     
T. Westerhuis
fokker van Anatolische Meeuwen, Duitse Kleurstaartmeeuwen en Afrikaanse Meeuwen

Zandvoortselaan 97
2106 CL Heemstede
06-27314510
tew.westerhuis@quicknet.nl
  W.C.M. van Zijl
fokker van Satinetten

Voorstraat 27
2685 EH Poeldijk
0174-247462
wvanzijl@caiway.nl