Contact

Italiaanse Meeuw
Italiaanse Meeuw
foto: Dick Hamer

Als u geïnteresseerd bent in één of meerdere meeuwenrassen of als u meer informatie wilt ontvangen over de Meeuwenclub kunt u contact opnemen met onze secretaris of een mailtje sturen naar meeuwenclub@sierduif.nl.

Bestuur Meeuwenclub

Voorzitter
Willem van Zijl
Voorstraat 27
2685 EH Poeldijk
0174-247462
wvanzijl@caiway.nl
Secretaris-penningmeester
G. de Vries Jr.
Goutumerdijk 20
9084 AE Goutum
058-2883391
g.vriesjunior@chello.nl
   
Redactie Meeuwenbulletin
J.D. van Doorn
Postbus 253
4330 AG Middelburg
0118 - 636309
jdvandoorn@zeelandnet.nl
Lid
vacature
   
Lid
Jouke van de Siepkamp
Violier 9
3434 HE Nieuwegein
030-6064308
brunner.jouke@kpnmail.nl

Ere-Voorzitter
T.J.A. Rijks

Vlaamse Meeuwduivenclub

Vlaanderse Smierel
Vlaanderse Smierel
foto: Dick Hamer

Voor de Belgische meeuwenfokkers is er de Vlaamse Meeuwduivenclub. Sinds 2003 geven de Nederlandse en de Vlaamse Meeuwenclub samen het Meeuwenbulletin uit. Voor meer informatie m.b.t. de Belgische speciaalclub kunt u zich wenden tot:

Luc Kerkhofs
Maastrichtersteenweg 234
B-3770 Riemst
tel. 003212455075
kerkhofs.honinx@gmail.com

Europäischer Mövchenclub von 1975

De Europese kortsnavelige meeuwenfokkers hebben zich verenigd in de Europese Meeuwenclub. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter:

Luc Kerkhofs
Maastrichtersteenweg 234
B-3770 Riemst
tel. 003212455075
kerkhofs.honinx@gmail.com
http://www.emc1975.net/

Contributie

Leden 15,- Euro per jaar
Jeugdleden 10,- Euro per jaar

De contributie is bij aanvang van het verenigingsjaar direct verschuldigd.

Verenigingsjaar
1 april tot en met 31 maart

Betalingen
NL34INGB0000476842 t.n.v. penningmeester MEEUWENCLUB te Goutum

Clubdagen

Onze jaarvergadering en fokkersdag worden in Leerdam gehouden worden. Belangstellenden zijn van harte welkom!