Clubshow

Keurmeesters
Keurmeesters Van Zijl en Van de Siepkamp in discussie
foto: Dick Hamer

Onze jaarlijkse clubshow wordt ondergebracht bij de "Champion Show", georganiseerd door de koninklijke verenigingen Avicultura en Ornithophilia en is tevens de bondstentoonstelling van de Nederlandse Bond voor Sierduivenliefhebbers-verenigingen.

Prijzenschema

Op de clubshow en provinciale kampioenschappen van de NBS worden extra prijzen uitgezet, waardoor de leden gestimuleerd worden hun Meeuwen te showen aan het publiek. Ook voor seizoen 2015-2016 stelt de Meeuwenclub voor haar leden en voor de leden van de Vlaamse Meeuwduivenclub weer een aantal prijzen beschikbaar.

Clubshow 2016

In Nieuwegein was er een mooie collectie Meeuwen te bewonderen. Hieronder de fraaiste dieren per ras.

Clubshow
Fraaiste Afrikaanse Meeuw: jonge doffer, wit van M. Treffers met 96 pnt.

Clubshow
Fraaiste Akener Lakschildmeeuw: oude doffer, zwart van Comb. van Dijk met 96 pnt.

Clubshow
Fraaiste Hamburger Stickenmeeuw: oude doffer, roodzilver geband van H.A. Zwetselaar met 95 pnt.

Clubshow
Fraaiste Italiaanse Meeuw: jonge doffer, geelzilver geband van J. Voncken met 97 pnt.

Clubshow
Fraaiste Oosterse Meeuw Blondinette: oude doffer, zwart gezoomd van J. Bruggeling met 97 pnt.

Clubshow
Fraaiste Oosterse Meeuw Satinette: jonge doffer, brunette van H.J.M. Mertens met 96 pnt.

Clubshow
Fraaiste Oudduitse Meeuw: oude doffer, blauwschild zwartgeband van H. v/d Breggen met 96 pnt.

Clubshow
Fraaiste Oudoosterse Meeuw: oude doffer, Blondinette geel geschubd van D. v/d Spek met 96 pnt.