Akener Lakschildmeeuw

Akener Lakschildmeeuw
Akener Lakschildmeeuw
foto: Johnny de Zeeuw

De Akener Lakschildmeeuw komt oorspronkelijk uit Duitsland, uit de stad Aken en het Rijnland. Hij heeft het type van de vroegere Duitse Schilmeeuw.

Zoals de naam al zegt gaat het bij de Akener Lakschildmeeuw om een gekleurd vleugelschild, waarvan de kleur (zwart, rood of geel) met een diepe lakglans overgoten moet zijn. In het stamland (Duitsland) kan het dan ook voorkomen dat de ene keurmeester zich zwaar toelegt op dit voorschrift, terwijl de andere zich meer houdt aan de strenge wetten van de standaard waar het type en kop betreft.

De Akener Lakschildmeeuw is in Nederland nooit echt populair geweest. Het laatste jaar heeft echter een aantal fokkers de charme van dit ras ontdekt, waardoor we ze wat vaker op de tentoonstellingen zien.

Bij het beoordelen van Akener Ladschildmeeuwtjes zijn de volgende raskenmerken in onderstaande volgorde van betekenis:

Type en stand

De Akener Lakschild heeft een compact type. De stand is laag en bijna horizontaal. Het dier heeft een brede, goed geronde borst. De rug is breed in de schouders en naar achteren versmallend en licht afhellend. De vleugels worden strak tegen het lichaam gedragen en dekken de rug goed af. Ze bereiken net niet het staarteinde. De staart is kort en gesloten. De benen zijn kort en onbevederd.

Kleur en tekening

De grondkleur van een Akener Lakschildmeeuw is wit. De schilden, inclusief de duimveren, zijn gekleurd. Deze kleur is zeer intensief en glansrijk. De overige bevedering is wit. Elke vleugel heeft 8 tot 10 witte buitenste slagpennen. Iets kleur achter de benen is toegestaan.

Kop

De kop is ongekapt en langwerpig gerond. De snavel en het voorhoofd vormen een lijn die met een flauwe boog over de kop verloopt en in de nek uitloopt. De snavel is krap middellang en dik aangezet. De ogen zijn donker van kleur en de oogranden licht.

Jabot

De hals is kort met een goed ontwikkeld jabot. De duif heeft een lichte keelwam.